Підприємство

Презентація підприємства (ua) 

Презентація підприємства (eng)

Дочірнє підприємство «Шпат» засновано в 1997 році. Підприємство знаходиться в с. Мала Токарівка, Романовского району, Житомирської області, родовище «Гірне».

Основний напрям діяльності - добування відкритим способом і подальша переробка пегматитової сировини.

Призначення: забезпечення підприємств фарфоро-фаянсової промисловості, будівельної і художньої кераміки як України так і ближнього зарубіжжя, пегматитовою сировиною.

У складі пегматита родовища "Гірне" домінує калієвий польовий шпат. Пегматитами, як відомо, вважаються породи, що є зрощеними кристалами калієвого польового шпату і кварцу, кварцу міститься в середньому 30% і більше. Оскільки кварц входить до складу мас тонкої кераміки, то пегматити повністю здатні замінити чистий польовий шпат. Польові шпати є мінералами пластинчатої будови. Колір польових шпатів змінюється від рожевого до червоного. Деякі польові шпати забарвлені в жовтий колір. Окрім польового шпату і кварцу пегматиты містять також окиси заліза, мусковіт, біотит і як продукт вивітрювання каолін. Пегматиты утворилися на великій глибині в умовах високих температур і відрізняються великокристалічною структурою, а також наявністю летких компонентів (F, Cl, В та ін.). Пегматиты є найбільш перспективним замінником польового шпату, запаси якого, оскільки йдеться про високоякісну сировину, порівняно обмежені. Температура плавлення починається від 1200°С. Якісний польовий шпат, плавлячись при t = 1250-1300°C повинен мати прозоре або молочно-біле скло. Внаслідок цього пегматиты калієві широко застосовуються у виробництві фарфору художнього і господарського, електрофарфору, фаянсу, санітарно-будівельних виробів та ін. Особливо переважно застосовувати у виробництві електрофарфорових виробів калієвий польовий шпат, модуль якого досягає або рівний трьом, чим натрієвий, оскільки останній більше легкоплавкий(tнач.пл.=1100°С) і здатний викликати деформацію електрофарфору при випаленні, що украй неприпустимо.

Технологія виробництва пегматита ДП "Шпат" забезпечує його збагачення на сепараторі барабаного типу на постійних магнітах Nd - Fe - B і трьохкаскадному роликовому магнітному сепараторі системи Nd - Fe - B з магнітною індукцією 1,1 Тл від домішок феромагнітних включень і слюди(біотит). На усіх етапах виробництва пегматитової сировини, починаючи добування з кар'єру і до кінцевого подрібненого продукту фракції 0-2,5 мм, ведеться постійний ступінчастий контроль якості продукції.

На підприємстві функціонує хіміко-аналітична лабораторія, яка проводить постійний якісний і кількісний розширений хімічний аналіз пегматитової сировини кожної робочої зміни.За результатами визначення на кожну партію відправки сировини споживачам видається сертифікат якості. Визначення оксидів калію і натрію проводиться на полум'яному фотометрі, оксиду заліза тривалентного на электрофотоколориметрі, інші складові методом титрування. Лабораторія атестована Укрметртестстандарт України і готова надавати послуги з розширеного хімічного аналізу польових шпатів, каолинів стороннім організаціям.

Реалізація продукції робиться як автомобільним так і залізничним транспортом в піввагонах навалом вантажопідйомністю 69 т. або в поліпропіленовых контейнерах (біг-бег) вагою 1 т.